torsdag, april 19, 2007


Oioioi den huå sko eg jedna fått smaka på...
Me er i Suldal og ser om dyrå, heiå og the family. Nå er det visst bånn gass med saualemming haure eg jetord om. Mon tru om dei to sauedne på bilde har fått sine lam ut i den store verden.

onsdag, april 18, 2007

Guttorm og meg på fisketur.
Skal me jedna sei at det va i Lofoten...Til verdens ende for å hente vann...

Ein av askeladdens hjelper...


Hallo! Nå er me i gang...